DFCC One ලෝන්

DFCC One ලෝන්

ඔබගේ ණය ඒකාබද්ධ කිරීමට සහ පුද්ගලික මූල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සැකසූ විශේෂ ණය පහසුකම.

අරමුණ

අරමුණ

ඔබ ලබාගෙන ඇති ණය, ලීසිං, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ශේෂයන් පියවීම සඳහා. පුද්ගල ණය අවශ්‍යතා ද මෙම ණය සැලසුම හරහා සපුරාලිය හැක.

සුදුසුකම්

 • ස්ථිර සේවයේ නියුතු සේවකයන් සහ වෘත්තිකයින්.
 • වයස අවුරුදු 18 සිට විශ්‍රාම ගැනීම දක්වා, විශ්‍රාම ගැනීමට නියමිත දිනයට පෙර ණය සම්පූර්ණයෙන්ම ආපසු ගෙවීමට යටත් වේ.
 • රු.150,000ක අවම මාසික වැටුපක් ලැබීම (මූලික + ස්ථාවර දීමනා + මාස 03ක සාමාන්‍ය විචල්‍යයෙන් 75%ක්).

ආපසු ගෙවීම

උපරිමය අවුරුදු 8ක ණය නැවත ගෙවීම් කාලයක් හිමිවේ, විශ්‍රාම ගැනීමට නියමිත දිනයට පෙර ණය සම්පූර්ණයෙන්ම ආපසු ගෙවීමට යටත් වේ.

අයදුම් කරන ආකාරය

 • අයදුම්පත ලබාගෙන, සම්පූර්ණ කර, ඕනෑම DFCC ශාඛාවක් වෙත එය ඉදිරිපත් කරන්න, නැතිනම්, පහතින් දී ඇති විමසුම් පත්‍රය සම්පූර්ණ කළ පසු අප විසින් ඔබ හා සම්බන්ධ වනු ඇත.

ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන

 • සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත.
 • නීතිරීති සහ කොන්දේසි පිළිගත් බව.
 • අයදුම්කරුගේ ජාතික හැඳුනුම් පතෙහි, රියැදුරු බලපත්‍රයෙහි හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍රයෙහි සහතික කළ පිටපතක්.
 • අදාළ වෘත්තීය ආයතනයෙන් හැඳින්වීමක් හෝ වෘත්තීය සුදුසුකමෙහි පිටපතක්, අදාළ වේ නම්.
 • වැටුප පවරන බවට සේවායෝජක වෙතින් ආයතන ලිපි ශී¾Iයක, DFCC බැංකුවේ ආකෘතියට අනුව නිකුත් කරන ලද ලිපියක්.
 • පසුගිය මාස 03 හි වැටුප් පත්‍රිකා වල මුල්පිටපත් / සහතික කරන ලද වැටුප් පත්‍රිකා.
 • පියවීමට ඇති ණය ප්‍රමාණයන් සම්බන්ධයෙන් අදාළ මූල්‍ය ආයතන වෙතින් ලිඛිත තහවුරු කිරීම්.

ඩිජිටල් බැංකුකරණය

මෙවලම් සහ සහය

අප හා සම්බන්ධ වන්න

24*7 ක්ෂණික ඇමතුම් – 0112 350000

කාර්යාලීය වේලාවන් හි දී සහය සඳහා, කරුණාකර අමතන්න.

ඔබටම කැපවුණු පුද්ගලික ණය විශේෂඥයන්
මෙෂාර පෙරේරා – 0777339663

බස්නාහිර පළාත
දිලුක් හිමන්ත – 0772 309523
පී. ගෙන්ගාදරන් – 0777 847585

සබරගමුව පළාත
ධම්මික නානායක්කාර – 0777 717746

දකුණු පළාත
ටචිත් ඒෂාන් – 0772 951424
ඔසඳ ගුණතිලක – 0772 017657
ධනේෂ් දිසානායක – 0772 017664

මධ්‍යම පළාත
රසික රත්නායක – 0773 620526
බුද්ධික හේවාපතිරණ – 0773 050686

වයඹ පළාත
සුරංග සේනාරත්න – 0777 663199
ප්‍රසන්නජිත් අධිකාරී – 0772 017683

නැගෙනහිර පළාත
කපිල දිසානායක – 0774 156814
තාරක සම්පත් – 0773 685414
බාලසුබ්‍රමනියම් මුරලිදරන් – 0779 000871

උතුරු පළාත
ටියුඩර් ගොඩ්වින් – 0776 365807