ස්වං රැකියා කරන වෘත්තීයවේදීන්ට පෞද්ගලික ණය

ස්වං රැකියා කරන වෘත්තීයවේදීන්ට
පෞද්ගලික ණය

තමන්ගේම වෘත්තීය කාර්යයන් තුළින් ස්ථාවර ආදායම් උපයන වෘත්තීයවේදීන් උදෙසාම විශේෂයෙන් නිර්මාණය කරතිබේ.

සුදුසුකම

සුදුසුකම

 • සුදුසුකම් ලැබූ වෘත්තීයවේදීන්
 • වයස අවුරුදු 55 දක්වා හෝ සේව්‍යයගේ සහතිකය සහිතව වයස අවුරුදු 60 දක්වා
 • අවම ආදායම රුපියල් 30,000.00ක් සහ පෞද්ගලික අංශයෙන් උපයන ආදායම්

නැවත ගෙවීම් කාලය

වයස අවුරුදු 60ක් දක්වා වෘත්තීයවේදීන්ට උපරිම අවුරුදු 7ක් පුරා ණය නැවත ගෙවීම් කාලයක් හිමිවේ.

අයදුම් කරන්නේ කෙසේද

 • ණය අයදුම් ආකෘති පත්‍රය ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන එය සම්පූර්ණ කර ඕනෑම බැංකුවක ලබාදෙන්න හෝ පහත ඉල්ලීම් සටහන් කිරීමට අනූව අප ඔබව සම්බන්ධ කරගනු ලැබේ.
 • ණය අයදුම් කිරීමට ඔබ කැමති බැංකුවක් වෙත ගොස් සිදුකිරීමට ද හැකියාව තිබේ.

ඉදිරිපත් කළ යුතු ලියකියවිලි

 • නිවැදිව සම්පූර්ණ කළ අයදුම්පත
 • කොන්දේසි සහ නියමයන් පිළිගැනීම
 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ, රියදුරු බලපත්‍රයේ හෝ ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයේ සහතික කළ පිටපතක්
 • අදාළ වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයක් මඟින් පිළිගැනීම් සහතිකය හෝ වෘත්තීය සුදුසුකම්වල පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීම
 • වැටුප පදනම් කරගත් ගෙවීම් සහතිකය – බැංකුව වෙත වැටුප ලැබෙන පරිදි බැංකුව සකස් කළ  ආකෘතියෙන් සේව්‍යයාගෙන් ලිපියක් ‍හෝ බැංකුවට මුදල් ලැබෙන පරිදි සහතික කළ ස්ථාවර නියෝගයක්
 • සියලු පෞද්ගලික කාර්යන්ගෙන් සිදුකරන ඉපැයීම් DFCC බැංකුව වෙත යොමුකිරීමට අයදුම්කරු කැමැත්ත ප්‍රකාශකළ ලිපියක්
 • ආසන්නතම වැටුප් වාර්තා (මුල්/ සහතික කළ පිටපත්) හෝ දීමනා වැටුප් වාර්තාවේ අන්තර්ගත වේ නම් අසන්නම වැ‍ටුප් වාර්තා 03 මුල්/සහතික කළ පිටපත් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යය වේ.
 • ආසන්නම මාස 03ක ජංගම/ ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් වාර්තා
 • ලිපිගොනු සක්ෂි ලෙස පෞද්ගලික සේවා සැපයීමෙන් ලබාගන්නා ආදායම්, කුලී සහ ලීසිං ආදායම් ආදී අමතර ආදායම්වල ලියකියවිල ඉදිරිපත් කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ඩිජිටල් බැංකුකරණ

පොලී අනුපාතය

මෙවලම් සහ සහය

අප හා සම්බන්ධවන්න

කාර්යාල කාලය තුළ ඔබට සහයවීම සඳහා වෙන්වී සිටින සේවකයන් අමතන්න:

ඔබ වෙනුවෙන්ම කැපවූ පෞද්ගලික ණය විශේෂඥයන්

මෙශාරා පෙරේරා – 0777339663

බස්නාහිර පළාත

ඩිලුක් හිමන්ත – 0772 309523

පී. ගෙංගාතරන් – 0777 847585

සබරගමු පළාත

ධම්මික නානායක්කාර – 0777 717746

දකුණු පළාත

ටචිත් ඒෂාන් – 0772 951424

ඔෂධ ගුණතිලක – 0772 017657

ධනේෂ් දිසානායක – 0772 017664

මධ්‍යම පළාත

රසික රත්නායක – 0773 620526

බුද්ධික හේවාපතිරණ – 0773 050686

වයඹ පළාත

සුරංග සේනාරත්න – 0777 663199

ප්‍රසන්නජිත් අධිකාරී – 0772 017683

නැගෙනහිර පළාත

කපිල දිසානායක – 0774 156814

තාරක සම්පත් – 0773 685414

බාලසුබ්‍රමනියම් මුරලිදරන් – 0779 000871

උතුරු පළාත

ටියුඩර් ගොඩ්වින් – 0776 365807

අවශ්‍ය සුදුසුකම්- පහත දැක්වේ.

 • 1.1 ගිණුම් ක්ෂේත්‍රය
  • වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරී ආයතනය (CIMA) 
  • සහතිකලත් මුල්‍ය වි‍ශ්ලේෂණවේදීන් (CFA)
  • ශ්‍රී ලංකාවේ වරලත් සහතිකහිමි ගණකාධිකාරීන්ගේ සංගමය (ACCA)
  •  ශ්‍රී ලංකාවේ වරලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීන් (CMA)
 • 1.2 වෛද්‍යවරුන්
  • ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සාමාජිකයන්
  • ශ්‍රි ලංකා පශූ වෛද්‍ය සංගමය
  •  ශ්‍රී ලංකා දන්ත වෛද්‍ය සංගමය
 • 1.3 ඉංජිනේරුවන්
  • ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනයේ සාමාජිකයන්
  • ශ්‍රී ලංකා එ්කාබද්ධික ඉංජිනේරුවන්ගේ ආයතනයේ සාමාජික
  • තොරතුරු තාක්ෂණ ඉංජිනේරුවන්
 • 1.4 නීතිවේදීන්
  • ඇටර්නි බලය හිමි නීතිවේදීන්/ නීතිවේදීන්ගේ සංගමයේ සාමාජිකයන්
 • 1.5  අලෙවිකරණ වෘත්තීයවේදීන්
  • SLIM – ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක සහ ඊට ඉහළ ශ්‍රේණියේ පුද්ගලයන්
  •  CIM – ජ්‍යෙෂ්ඨ විධායක සහ ඊට ඉහළ ශ්‍රේණියේ පුද්ගලයන්
 • 1.6  කතිකාචාර්යවරුන්
  • රජයේ විශ්ව විද්‍යාලවල මහාචාර්ය/ කතිකාචාර්යවරුන්
 • 1.7  ප්‍රභූ/ ප්‍රිමියර්/ප්‍රිමියර් ප්ලස්
  • ග්‍රීන් චැනල් පාරිභෝගිකයෙකු ලෙස අවම මාස 6ක කාලයක් DFCC බැංකුවේ(ප්‍රභූ/ ප්‍රිමියර්/ප්‍රිමියර් ප්ලස්) සිය ගිණුම් පවත්වාගන්නා වැටුප් ලබන වෘත්තීයවේදියෙක්
 •  1.8 තක්සේරුකරුවන්
 • 1.9 මිණුම් නිලධාරීන්
 • 1.10 වරලත් ගෘහනිර්මාණශිල්පීන්