உங்கள் முறைப்பாடுகள் மற்றும் குறைகளை
எங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்

DFCC வங்கியின் வாடிக்கையாளர்கள் தவறான அல்லது மோசமான சேவையை அனுபவித்தால் எப்போதும் வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்து மூலமாகவோ முறைப்பாட்டினை மேற்கொள்ள முடியும் என்பதுடன், வங்கியின் நன்கு பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்கள் திறமையான சேவையை வழங்க தயாராக இருக்கிறார்கள்.