බ්ලොග්

ඩීඑෆ්සීසී ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ඔබ විදේශ සංචාරයක යෙදෙන විට ඔබට අවස්ථාවන් රැසක් ලබා දෙයි. සංචාරකදි සංචාරක චෙක්පත් රැගෙන යාම හෝ විශාල විදේශ මුදල් ප්‍රමාණයක් රැගෙන යාමේ කරදරයෙන් මිදීමට දැන් ඔබට හැක. DFCC ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මඟින් විදෙස් ගමන් වලදී ඔබට ඉක්මනින් , ආරක්ෂිතව සහ පහසුවෙන් මුදල් ගනුදෙනු කිරීමට ඉඩකඩ සලසා දෙයි. එසේම මෙමඟින් ඔබට බොහෝ සංචාරක ප්‍රතිලාභ සහ වරප්‍රසාද ලබා ගත හැකිය.