බ්ලොග්

නූතන ආයතනික සංවිධානයන්ට අභියෝග රැසකට මුහුණ දීමට සිදුව ඇත. එහෙත් බැංකු හා ගෙවීම් පහසුකම් සඳහා මෙය අදාළ නොවේ. මක්නිසාද යත් DFCC බැංකුවේ අපගේ විප්ලවීය ගෙවීම් සහ මුදල් කළමනාකරණ විසඳුම වන DFCC iConnect අප ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති බැවිනි. අති නවීන අංග සම්පූර්ණ ගෙවීම් සහ මුදල් කළමනාකරණ පද්ධතියක් වන DFCC iConnect එක් එක් පාරිභෝගිකයාගේ තනි අවශ්‍යතාවන්ට ගැලපෙන පරිදි සකස් කර ඇත. මෙම පද්ධතිය නිර්මාණය කර ඇත්තේ ඕනෑම ප්‍රමාණයේ හෝ පරිමාණයේ සමාගමක් සඳහා පහසුවෙන් යොදා ගත හැකි පරිදිය.