நிலுவை பரிமாற்றல்

நிலுவை பரிமாற்றல்

இப்பொழுது உங்கள் கடனட்டை நிலுவைகளை DFCC கடனட்டை நிலுவை பரிமாற்றல்' (DFCC Credit Card Balance Transfer) திட்டத்தினூடாக இலகுவாக மாற்றிக்கொள்ள முடியும். ஏனைய கடனட்டை நிலுவைகளை விரும்பிய வட்டி விகிதத்தில் DFCC கடனட்டைக்கு மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் உங்கள் பணத்தை சேமிக்கலாம்

 • ஏனைய கடனட்டை நிலுவைகளை உங்கள் DFCC கடனட்டைக்கு பரிமாற்றி குறைந்த கட்டணங்களுடன் மாதாந்த தவணை முறையில் செலுத்தலாம்.

 • ஆகக்குறைந்த நிலுவை பரிமாற்ற தொகை ரூ. 20,000.00 ஆகவும், அதிகபட்ச பரிமாற்ற தொகை DFCC கடனட்டையில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தொகையின் 75% ஆகவும் இருக்கும்.

 • கையாளுதல் கட்டணங்கள் உற்பட 6, 12, 24, 36, 48, 60 மாதங்கள் வரையிலான சமமான மாதாந்த தவணையில் திருப்பி செலுத்தலாம்.

 • நடைமுறைவழி மற்றும் செயலாக்க கட்டணம் பொருந்தும்:
 • காலம் 06 மாதங்கள் 12 மாதங்கள் 24 மாதங்கள் 36 மாதங்கள் 48 மாதங்கள் 60 மாதங்கள்
  மாதாந்த கையாளுகைக் கட்டணம் 1.00% 0.83% 0.75% 0.63% 0.75% 0.68%
  செயற்படுத்தல் கட்டணம் (Rs.) 1,700.00 2,000.00 3,000.00 3,500.00 4,000.00 4,500.00

 • கடனட்டையின் தொகையிலிருந்து நிலுவை திட்டத்தின் மொத்த தொகை தடுத்துவைக்கப்படும்.

 • மாதாந்த தவணை கொடுப்பனவுகள் கடனட்டை கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுவதுடன், இத் தொகை மொத்த நிலுவையில் பகுதியையும் கையாளுதல் கட்டணத்தையும் கொண்டது.

 • நிலுவை மாற்றுத் திட்டத்தின் மாதாந்த கொடுப்பனவு எதிர்வரும் மாதத்தில் அட்டைதாரருக்கு பட்டியலிடப்படும்.

 • கொடுப்பனவு காலவரையறைக்கு முன்பாக நிலுவை மாற்றுத் திட்டத்தினை தீர்த்து வைக்க விரும்பும் பட்சத்தில் நிலுவை மாற்றுத் திட்டத்தின் நிலுவை தொகையில் 4% தீர்வு கட்டணமாக அறவிடப்படும்.

 • அட்டை கணக்கில் பற்று வைப்பதன் மூலமாக நிலுவை மாற்றுத் திட்டத் தொகை உரிய வங்கிகளுக்கு CEFTS முறையில் பணம் பரிமாற்றப்படும்.

 • நிலுவை மாற்றுத் திட்டத்தினை காலாவதியாகும் திகதிக்கு முன்னதாக தீர்க்க விரும்பும் பட்சத்தில், அதனை கடனட்டையின் உரிமையாளர் எழுத்து மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அச் சந்தர்ப்பத்தில் மீதமுள்ள நிலுவை மாற்றுத் திட்டத்தின் நிலுவை தொகையில் 4% தீர்வு கட்டணமாக அறவிடப்படும்.

 • நிலுவை மாற்றுத் திட்ட வசதிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால் விண்ணப்பபடிவத்தை நிரப்பி அதனை info@dfccbank.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். அல்லது, அருகிலுள்ள DFCC வாங்கிக்கிளையில் ஒப்படைக்கலாம்.


Application form