வணிக வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகள் (BFCA)

வணிக வெளிநாட்டு நாணயக்
கணக்குகள் (BFCA)

உங்கள் வணிக அந்நிய செலாவணி வருவாயை எமது வணிக வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்குகளில் (பி.எஃப்.சி.ஏ) சேமித்து கவர்ச்சிகரமான விகிதங்களை அனுபவிக்கவும்.

கண்ணோட்டம்

கண்ணோட்டம்

FEEA / IRDA / FCAASA / FCAIPSE – தொழில் தருனர் கணக்குகள் BFCA ஆக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன.

 

தகுதி

 • இலங்கையில் வசிக்கும் ஒரு தனிநபர்.
 • உரிமையாளர் அல்லது பெரும்பான்மையான பங்குதாரர்கள் இலங்கையில் வதியும், இலங்கையில் பதிவுசெய்யப்பட்ட ஏக உரிமைத்துவம் அல்லது பங்காண்மை (இரண்டு பங்குதாரர்களுடன் பங்காண்மை ஏற்பட்டால், குறைந்தது ஒரு பங்குதாரராவது இலங்கையில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும்).
 • இலங்கையில் கூட்டிணைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம்.
 • 2007 ஆம் ஆண்டின் 7 ஆம் இலக்க நிறுவனங்கள் சட்டத்தின் கீழ் வெளிநாட்டு நிறுவனமாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள, இலங்கைக்கு வெளியே கூட்டிணைக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம்.
 • சம்பந்தப்பட்ட வரிசை அமைச்சு அல்லது பொருத்தமான அதிகாரசபையின் செயலாளரின் பரிந்துரையுடன் ஒரு அரச நிறுவனம்.
 • வெளிநாட்டு கப்பல் வரி அல்லது விமான நிறுவனம் (வெளிநாட்டு அதிபர்) சார்பாக வணிகக் கப்பல் பணிப்பாளர் நாயகம் மற்றும் சிவில் விமான அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர் நாயகம் ஆகியோரால் செல்லுபடியாகும் உரிமம் அல்லது அங்கீகாரக் கடிதத்துடன் கூடிய, இலங்கையில் ஒரு கப்பல் முகவர் அல்லது பொது விற்பனை முகவராக வணிகத்தை மேற்கொள்ள அங்கீகாரம் பெற்ற ஒருவர்.
 • இறந்த நபரின் சொத்துக்களின் நிர்வாகம் முடியும் வரை அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட வியாபாரி அல்லது தடைசெய்யப்பட்ட வியாபாரிடன் வணிக வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கைப் பராமரிக்கின்ற, இறந்த நபரின் சொத்துக்களை நிர்வாகம் அல்லது நிறைவேற்றுபவர்.
 • நடவடிக்கைகள் முடிவடையும் வரை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட வியாபாரி அல்லது தடைசெய்யப்பட்ட வியாபாரியுடன் ஒரு நிறுவனத்தின் பெயரில் வணிக வெளிநாட்டு நாணயக் கணக்கைப் பராமரித்த ஒரு பெறுநர் அல்லது கலைப்பாளர்.

 

அனுமதிக்கப்பட்ட வரவு (காட்டி)

 • வணிக தொடர்பான உள்ளக பணம் அனுப்புதல்.
 • பயணிகளின் காசோலைகள், வங்கி வரைவுகள் அல்லது குடியிருப்பாளர்களுக்கு சேவைகளை வழங்குவதற்காக சேகரிக்கப்பட்ட நாணயத்தாள்கள் வடிவிலான வெளிநாட்டு நாணயம்.
 • பொருத்தமான அறிவிப்பை வெளியிட்டவுடன் கணக்கு வைத்திருப்பவரால்இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயம்.
 • BFCA மற்றும் ஓப்ஷோர் வங்கி கணக்குகளிலிருந்து இடமாற்றம்.
 • வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்கள் மற்றும் முன்னேற்றங்களின் வருமானம்.
 • BFCA பற்று வைப்பதன் மூலம் சொத்து வாங்கப்பட்ட வெளிநாட்டு சொத்துக்களின் விற்பனை வருமானம்.
 • கணக்கு வைத்திருப்பவரின் பி.எஃப்.சி..வை பற்று வைப்பதன் மூலம் உண்மைப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தால், இலங்கையில் வெளிநாட்டு நாணயத்தில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளின் மூலதன ஆதாயங்கள்.

அனுமதிக்கப்பட்ட பற்றுகள் (காட்டி)

 • ஏதேனும் வெளிப்புற பணம் அனுப்புதல்.
 • இலங்கை ரூபாவில் வழங்குதல்.
 • BFCA, PFCA மற்றும் ஓப்ஷோர் வங்கி கணக்குகளுக்கான நிதி பரிமாற்றம்.
 • அதே கணக்கு வைத்திருப்பவரின் வெளிப்புற முதலீட்டுக் கணக்கிற்கான இடமாற்றம்.
 • கடன் சேவை செலவுகள் மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட விநியோகஸ்தர்கள் அல்லது தடைசெய்யப்பட்ட விற்பனையாளர்களிடமிருந்து கணக்கு வைத்திருப்பவரால் பெறப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துதல்.
 • இலங்கையில் செய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட எந்தவொரு முதலீட்டிற்கான இடமாற்றம்.
 • வெளிநாட்டு கடனளிப்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயக் கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக இலங்கைக்கு வெளியே வசிப்பவரின் உள்ளக முதலீட்டு கணக்கிற்கான (IIA) இடமாற்றம்.
 • 10,000 டொலர் வரை வெளிநாட்டு நாணயத்தாள்களை திரும்பப் பெறுதல் அல்லது பயண நோக்கத்திற்கு சமமானவை.

முக்கிய நன்மைகள்

 • ஏதேனும் வெளிப்புற பணம் அனுப்புதல்.
 • 10,000 டொலர் வரை வெளிநாட்டு நாணயத்தாள்களை திரும்பப் பெறுதல் அல்லது பயண நோக்கத்திற்கு சமமானவை.
 • அந்நிய செலாவணியில் சம்பாதிப்பவர்களுக்கு அந்நிய செலாவணிக் கடன்கள்.
 • DFCC இணையவழி வங்கியியல்; வசதி.
 • BFCA நிலையான வைப்புகளுக்கான சிறப்பு வட்டி விகிதங்கள்.

 

கணக்குகளின் வகைகள்

 • சேமிப்பு
 • நடைமுறைக்கணக்கு (காசோலை வரைதல் வசதி இல்லாமல்))
 • கால வைப்பு