DFCC விசா திரித்துவக் கல்லூரி பழைய
மாணவர்கள் சங்க கடன் அட்டை

பிரத்தியேக சலுகைகளை அனுபவித்தும் உங்கள் கல்லூரிக்கு உங்களுடைய ஆதரவையும் அர்ப்பணிப்பையும் கொடுங்கள்.

DFCC விசா திரித்துவக் கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் சங்க கடன் அட்டை

DFCC Gold Card
  • திரித்துவக் கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் சங்க உறுப்பினர்களுக்கு (கொழும்பு கிளை) பிரத்தியேகமான பிளாட்டினம் இணைப்பு கடன் அட்டை.
  • இப்பிளாட்டினம் இணைப்பு கடன் அட்டை மூலம் ஆண்டு பூராகவும் பல விசேட சலுகைகள் மற்றும் நலன்களுடன் கூடிய மிகச் சிறந்த கொள்வனவுகள்.
  • இணைவு கட்டணத்திலிருந்து ரூ. 500, வருடாந்த கட்டணத்திலிருந்து ரூ. 800 மற்றும் கடன் அட்டை மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் ஒவ்வொரு கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்து 0.1% பழைய மாணவர்கள் சங்கத்திற்கு பங்களிப்பு செய்யப்படும்.

தகைமைகள்

திரித்துவக் கல்லூரி பழைய மாணவர்கள் சங்க உறுப்பினர்கள் (கொழும்பு கிளை).
ஆகக் குறைந்த மொத்த வருமானம் ரூ.50,000 அல்லது அதற்கு மேல். தொடக்க கடன் எல்லை ரூ.100,000.

Apply for a Affinity Card

சிறப்பியல்புகளும் நன்மைகளும் DFCC affinity cards

Inquire Now

Error: Contact form not found.