DFCC One கடன்

DFCC One கடன்

ஒருவரின் கடன் பொறுப்புக்களை ஒருங்கிணைப்பதற்கும் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு கடன் பெறுவதற்குமான ஒரு விசேட கடன் திட்டம்.

நோக்கம்

நோக்கம்

கடன்கள், குத்தகைகள், கடனட்டை நிலுவைகள் மற்றும் பிற கடன்களைத் தீர்க்க முடியும். தனிப்பட்ட தேவைக்கும் இடமளிக்கப்படும்.

தேவையான தகைமை

 • நிரந்தர சேவையிலுள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் சுயதொழில் புரியும் தொழில்ரீதியானவர்கள்.
 • தொழில்தருநரின் உறுதிப்படுத்தலுக்கு அமைவாக 55 அல்லது 60 வயது வரை.
 • குறைந்தபட்சம் ரூபா 150,000.00 மொத்த வருமானத்துடன் (அடிப்படைச் சம்பளம் + நிலையான கொடுப்பனவுகள் + 3 மாதங்களுக்கான சராசரி நிலையற்ற வருமானத்தொகையின் 75%) மற்றும் DFCC வங்கியால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் தொழில்தருநரிடமிருந்து சம்பளத்திலிருந்து கடன் தொகையை செலுத்துவதாக பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளும் கடிதம்

கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தும் காலம்

DFCC 1 கடனை 60 வயது வரையான வரம்பினுள் அதிகபட்சமாக 8 ஆண்டுகளுக்கு திருப்பிச் செலுத்தும் வகையில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும்.

விண்ணப்பிக்கும் வழிமுறைகள்

 • விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பதிவிறக்கி, பூர்த்தி செய்து எந்த DFCC கிளையிலும் ஒப்படைக்கவும்
 • அல்லது இங்கே தரப்பட்டுள்ள விசாரணைப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்யவும், நாங்கள் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம்
 • உங்களுக்கு அருகாமையிலுள்ள DFCC வங்கிக் கிளைக்கு வருகை தாருங்கள்

சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்

 • முறையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவம்
 • ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்
 • விண்ணப்பிப்பவரின் தேசிய அடையாள அட்டை, சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் அல்லது கடவுச்சீட்டின் சான்றுபடுத்தப்பட்ட பிரதி
 • உரிய தொழில்முறை அமைப்பிலிருந்து அடையாளச் சான்று அல்லது இருக்கும் பட்சத்தில் தொழில்முறைத் தகமையின் சான்று அங்கீகாரம்
 • DFCC வங்கியால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் தொழில்தருநரிடமிருந்து நிறுவனத்தின் கடித தலைப்பில் சம்பளத்திலிருந்து கடன் தொகையை செலுத்துவதாக பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளும் கடிதம்
 • கடைசி 3 மாதத்திற்கான அசல்/உறுதிப்படுத்தப்பட்ட சம்பளச் சிட்டைகள்
 • தீர்க்க வேண்டிய கடன் தொகை தொடர்பில் உரிய நிதியியல் நிறுவனங்களிடமிருந்து எழுத்து மூலமான உறுதிப்படுத்தல்

டிஜிட்டல் வங்கிச்சேவை

உதவு கருவிகள் மற்றும் ஆதரவு

எம்மைத் தொடர்பு கொள்வதற்கு

24 * 7 தொலைபேசி சேவை – 0112 350000

அலுவலக நேரங்களில் உதவிகளைப் பெறுவதற்கு, பின்வருவோரை தொடர்பு கொள்ளவும்:

தனிநபர் கடனில் கடன் நிபுணர்

மெஷார பெரேரா – 0777 339663

மேல் மாகாணம்

திலுக் ஹிமந்த – 0772 309523

சமித்த ஜயதிலக்க – 0771 798854

சப்ரகமுவ மாகாணம்

லலீன் ரூபேரு – 0773 410083

கயான் பெரேரா – 0756 832871

தென் மாகாணம்

துஷார கேடகும்புர – 0766 607580

சமீர சில்வா – 0778 220822

மத்திய மாகாணம்

ரசிக ரத்நாயக்க – 0773 620526

சௌமியா ஹேரத் – 0777 930376

வடமேல் மாகாணம்

வஜிர ரணசிங்க – 0777 111882

வட மத்திய / கிழக்கு மாகாணங்கள்

ஆயிஷ் பீரிஸ் – 0777 943711

வட மாகாணம்

கஜனனசரம – 0773 068976